AKTUALNOŚCI
 
Bezpieczne obozy z Olympic 2020-07-06

Drodzy Rodzice,

W związku z zaistniałą sytuacją występującego nadal zagrożenia epidemicznego Covid-19 oraz mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo Państwa dzieci, chcielibyśmy poinformować, że zostały opublikowane wytyczne dotyczące organizacji obozów i półkolonii w sezonie letnim 2020. 

Dbając o bezpieczeństwo naszych zawodników przygotowaliśmy procedury postępowania na obozach, opierając się na wytycznych zamieszczonych na stronach https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/.

REGULAMINU OBOZU COVID -19. - SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN -> POBIERZ

1. W obozach mogą brać udział tylko dzieci zdrowe, zgodnie z pisemnym oświadczeniem rodziców nie mające objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną.

2. Zgodnie z pisemnym oświadczeniem rodziców w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem obozu, dzieci nie powinny zamieszkiwać z osobą przebywającą na kwarantannie.

3. Dzieci powinny być poinformowane i poinstruowane przez rodziców o ogólnych zasadach higieny i dystansu społecznego.

4. Jeżeli uczestnik choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić go na cięższy przebieg choroby, rodzic/opiekun prawny ma obowiązek poinformowania o tym organizatora  oraz zaznaczenia tej informacji w karcie kwalifikacyjnej uczestnika.

5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wytycznych sanitarnych.

6. Dzieci powinny być wyposażone w maseczki/ osłonę na twarz.

7. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników obozu muszą dysponować możliwością niezwłocznego odbioru dziecka z obozu w przypadku pojawiania się niepokojących objawów choroby.

8. Rodzic odprowadzający dzieci na zbiórkę musi być zdrowy, bez objawów choroby zakaźnej, a w ostatnich 14 dniach nie zamieszkiwał z osobą na kwarantannie.

9. Rodzic dostarcza razem ze wszystkimi dokumentami obozowymi oświadczenie COVID 19.

10. Nie ma możliwości odwiedzin dzieci w trakcie obozu, jak również czasowego odbioru i powrotu dziecka na obóz.

11. Nie ma możliwości wysyłania paczek.

REGULAMIN PRZEKAZANIA DZIECKA

1. Każdy uczestnik przy odbiorze będzie miał sprawdzaną temperaturę ciała.

2. Rodzice nie będą mieli możliwości wejścia na teren ośrodka. Rejestracja odbędzie się w specjalnie przygotowanych warunkach sanitarnych.

3. W przypadku zachorowania dziecka konieczny jest  odbiór dziecka, najpóźniej do 12 godzin od momentu poinformowania rodzica.

ZMIANY W ZAKWATEROWANIU

1. Ośrodki, z których korzystamy zostaną odizolowane od osób trzecich.

2. Kwaterowanie w pokojach zgodnie z wytycznymi GIS w niektórych sytuacjach nie będzie możliwości zrealizowania próśb o wspólny kwaterunek 

3. Obiekt będzie podczas turnusów i pomiędzy turnusami poddawany dodatkowej dezynfekcji powierzchni dotykowej.

4. Na obiekcie bedą dostępne środki dezynfekujące.

HIGIENA NA OBOZIE

Podczas obozu uczestnika obowiązuje:

- Dezynfekcja rąk za każdym razem przy wejściu do pomieszczeń wspólnych.

- Częste i dokładne mycie rąk, po zajęciach, przed posiłkami, po korzystaniu ze wspólnych przedmiotów.

- Poruszaniu się w grupach wychowawczych i zachowaniu bezpiecznego dystansu.

- Zgłaszanie informacji do wychowawcy o złym samopoczuciu własnym lub innych uczestników.   


W przypadku pytań prosimy o kontakt: biuro@olympicwroclaw.pl


 « powrót

 
Start  |  Aktualności  |  Dołącz do nas  |  O nas  |  Oddziały  |  Galeria  |  Kontakt  © Piłkarska Akademia Mistrzów 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.
projekt i wykonanie: hajime studio