AKTUALNOŚCI
 
Bezpieczne półkolonie z Olympic 2020-07-06

Drodzy Rodzice,

W związku z zaistniałą sytuacją występującego nadal zagrożenia epidemicznego Covid-19 oraz mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo Państwa dzieci, chcielibyśmy poinformować, że zostały opublikowane wytyczne dotyczące organizacji obozów i półkolonii w sezonie letnim 2020. 

Dbając o bezpieczeństwo naszych zawodników przygotowaliśmy procedury postępowania na obozach i półkoloniach, opierając się na wytycznych zamieszczonych na stronach https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/.

ZASADY ORGANIZACJI LETNICH PÓŁKOLONII OLYMPIC 2020
W WARUNKACH ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO COVID- 19
SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN ->
POBIERZ

1/ Warunkiem przyjęcia dziecka na półkolonie jest podpisanie i złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z poniższymi zasadami. Oświadczenie musi zostać złożone wraz z przyprowadzeniem dziecka w pierwszym dniu jego pobytu.

2/ Uczestnikiem półkolonii może być tylko zdrowe dziecko bez objawów sugerujących chorobę zakaźną oraz to, które w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem półkolonii nie miały kontaktu z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. Również osoby odprowadzające dziecko i odbierające je z półkolonii nie powinny wykazywać objawów infekcji.

3/ Przekazanie i odbiór dziecka powinny do minimum ograniczyć możliwość kontaktu opiekunów z innymi dziećmi (z zachowaniem min. osłony ust i nosa; rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe, brak możliwości przebywania rodziców w salach, w których organizowane są półkolonie, doprowadzenie dziecka tylko do wejścia w korytarzu).

4/ Półkolonie będą organizowane w oddzielnym sektorze instytucji, bez dostępu postronnych osób z zewnątrz.5/ Pracownicy administracji szkoły oraz obsługi sprzątającej będą mieli ograniczone kontakty z uczestnikami

oraz opiekunami.

6/ Wszystkie aktywności będą się odbywały w podziale na grupy i z zachowaniem niezbędnego dystansu pomiędzy uczestnikami, w salach, w których przypada min. 4 m2 na 1 osobę. W sali odległości pomiędzy uczestnikami zajęć powinny wynosić min. 1,5 m.

7/ Wyżywienie (II śniadania i obiadybędzie wydawane zgodnie z wytycznymi w osobnych turach z zachowaniem wszelkich procedur sanitarnych umożliwiając zachowanie dystansu społecznego.

8/ W przypadku wyjść na wycieczki poza teren szkoły przejście lub przejazd będzie odbywał się transportem z zachowaniem obowiązujących wymogów dotyczących transportu publicznego.

9/ Uczestnicy nie mogą zabierać ze sobą na półkolonie niepotrzebnych przedmiotów.

10/ Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby będzie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób. Rodzice/opiekunowie zostaną o tym niezwłocznie powiadomieni w celu pilnego odebrania uczestnika z danej szkoły.

11/ Podłogi w salach, a także powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów oraz przybory i pomoce wykorzystywane podczas zajęć będą systematycznie myte środkiem dezynfekującym. Dostępne będą również płyny do dezynfekcji rąk.

12/ Sala będzie wietrzona w czasie przerwy, a w miarę możliwości także w czasie zajęć.


W przypadku pytań, prosimy o kontakt: biuro@olympicwroclaw.pl « powrót

 
Start  |  Aktualności  |  Dołącz do nas  |  O nas  |  Oddziały  |  Galeria  |  Kontakt  © Piłkarska Akademia Mistrzów 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.
projekt i wykonanie: hajime studio